Domsafgørelser - Eksempler

H-0057-05 (Sø- og Handelsretten)  læs dommen >>

 

Kapitalforhøjelse ej gyldigt vedtaget.

 

Bemærkninger: Sagen er anket til Højesteret den 9. januar 2007 (HR 21/07).
Sagen er sluttet i Højesteret den 14. februar 2008, hvor den er forligt.

 

S&H.D. 15. november 2006 i sag H-0057-05

 
(Jens Feilberg , Jørn Kristian Jensen, Per Skovsted).

Henning Wilstrup ApS (adv. Torben Storm Nielsen, Kbh) mod Direktør Arne L. Jensen og Advokat Steen Hvidt (begge adv. Steen Hvidt)

 

 
 
U.2003.393H  læs dommen >>

Størrelsen af honorar til arkitekt ved projektering og opførelse af gods.

H.D. 28. november 2002 i sag 336/2000 (2. afd.)

Faurskov Gods A/S (adv. J. Korsø Jensen, Kbh.) mod arkitekt Jan Skovsende Hansen (adv. T. Storm Nielsen , Faaborg).

 

U.2002.1996/Ø  læs dommen >>

Sag afvist, da kravet var afgjort under fagretlig behandling.

Ø.L.D. 22. maj 2002 i kære 4. afd. nr. B-1056-02

(Lyngesen, Nicolaisen, Steen Mejer Hansen (kst.)).

Malerfirmaet Ole Billund Jensen (adv. Torben Storm Nielsen, Faaborg) mod John Milandt Pedersen (adv. Jesper John Anhøj, Faaborg).

 

U.1999.1969H  læs dommen >>

Pengeinstitut ikke erstatningsansvarligt for soliditetsoplysning vedrørende totalentreprenør afgivet til underentreprenør.

H.D. 6. september 1999 i sag I 596/1997

HTH Projekt-Salg Fyn A/S og Stenløse Malerforretning ApS (adv. J. Bertel Rasmussen, Svendborg) mod Sparekassen Faaborg A/S (adv. Torben Storm Nielsen, Faaborg).

 
 
U.1997.1290/1Ø  læs dommen >>

Båndoptagelse af samtaler tilladt fremlagt.

Ø.L.K. 13. juni 1997 i kære 8. afd. nr. B-1604-97

(Ulsig, Bent Carlsen (kst.), Michael Kistrup (kst.).

Det Rullende Værksted v/Søren Larsen (adv. Lone Rømø, Nykøbing F.) mod Alex Miguel og Susanne Højsting (adv. T. Storm Nielsen, Fåborg).

 
 
U.1996.937/1H  læs dommen >>

Sag anlagt ved Sø- og Handelsretten af arbejdsgiver mod afskediget medarbejder afvist efter retsplejelovens §9, stk. 6.

H.D. 30. april 1996 i sag 341/1995

Sabroe Refrigeration A/S og Sabroe Refrigeration Inc. (adv. Jørn Ankjær Thomsen, Århus) mod Lars C. Matthiesen (adv. Torben Storm Nielsen, Faaborg).

 

U.1994.818H  læs dommen >>

Pengeinstitut hverken erstatningsansvarligt for at notere transport i byggelån eller for soliditetsoplysning.

H.D. 19. august 1994 i sag II 279/1993

Jord & Beton A.m.b.A (adv. Erik Hørlyck, Århus) mod Sparekassen Faaborg (adv. Torben Storm Nielsen , Faaborg).

 

U.1988.522H  læs dommen >>

Tvist om hvorvidt der var indgået en bindende aftale om salg af en fast ejendom.

H.D. 6. maj 1988 i sag I 205/1987

Ellen Liebmann (adv. Kurt Liliengren, Odense) mod Anni Nielsen , Benny B. Madsen og W. H. Groos (adv. Torben Storm Nielsen, Fåborg).

 

Torben Storm Nielsen Advokat (H)