H-0057-05SH

H-0057-05 (Sø- og Handelsretten)

 

Kapitalforhøjelse ej gyldigt vedtaget.

 

Bemærkninger: Sagen er anket til Højesteret den 9. januar 2007 (HR 21/07).
Sagen er sluttet i Højesteret den 14. februar 2008, hvor den er forligt.

Arne Laurits Jensen skal anerkende at den pr. 1. oktober 2003 foretagne kapitalforhøjelse

i Skandi Bo Holding A/S er i strid med bestemmelsen i pkt. 11 i

aktionæroverenskomsten af 31. oktober 1995 og senere mellem Henning

Wilstrup ApS og Arne Laurits Jensen.

2. Advokat Steen Hvidt skal anerkende at det af ham som advokat for Skandi Bo

Holding A/S den 1. oktober 2003 udarbejdede referat af den ekstraordinære

generalforsamling indeholdende kapitalforhøjelse og anmeldelsen heraf til Erhvervs-

og Selskabsstyrelsen urigtigt angav at Poul Schou Andersen var til

stede på generalforsamlingen.

3. Advokat Steen Hvidt skal anerkende at det af ham som advokat for Skandi Bo

Holding A/S den 1. oktober 2003 udarbejdede referat af den ekstraordinære

generalforsamling indeholdende kapitalforhøjelse skete i strid med aktionæroverenskomstens

pkt. 11 og uden at han havde fuldmagt fra Henning Wilstrup

A/S til at gennemføre kapitalforhøjelsen ved generalforsamling.

4. Advokat Steen Hvidt skal anerkende at den pr. 1. oktober 2003 foretagne

kapitalforhøjelse i Skandi Bo Holding A/S er i strid med bestemmelsen i pkt.

11 i aktionæroverenskomsten af 31. oktober 1995 og senere mellem Henning

Wilstrup ApS og Arne Laurits Jensen.

5. Henning Wilstrup ApS’ påstand 8 afvises.

6. I øvrigt frifindes de sagsøgte.

7. Ingen af parterne betaler sagsomkostninger til den anden part.

 

S&H.D. 15. november 2006 i sag H-0057-05

(Jens Feilberg , Jørn Kristian Jensen, Per Skovsted).

Henning Wilstrup ApS (adv. Torben Storm Nielsen, Kbh) mod Direktør Arne L. Jensen og Advokat Steen Hvidt (begge adv. Steen Hvidt)

Torben Storm Nielsen Advokat (H)