U.1996.937/1H

Sag anlagt ved Sø- og Handelsretten af arbejdsgiver mod afskediget medarbejder afvist efter retsplejelovens §9, stk. 6.

 

A havde i en årrække været ansat i USA hos S1 som præsident for S2. Parterne indgik i 1989 en værnetingsaftale, hvorefter tvister vedrørende A's ansættelsesforhold skulle behandles ved Sø- og Handelsretten i København. Efter at S1 i 1993 havde afskediget A, anlagde denne sag for bl.a. lønkrav mod S2 i USA, hvor sagen verserer. S1 og S2 anlagde sag mod A ved Sø- og Handelsretten i anledning af ansættelsesforholdet. Ved dom, der stadfæstedes af Højesteret, afviste Sø- og Handelsretten at behandle sagen, da den mellem parterne i 1989 indgåede værnetingsaftale ikke kunne tilsidesætte eller træde i stedet for retsplejelovens §9, stk. 6, der kræver henvisning af sagen efter retsplejelovens §226, stk. 1. 1)

 

H.D. 30. april 1996 i sag 341/1995

Sabroe Refrigeration A/S og Sabroe Refrigeration Inc. (adv. Jørn Ankjær Thomsen, Århus) mod Lars C. Matthiesen (adv. Torben Storm   Nielsen, Faaborg).

Torben Storm Nielsen Advokat (H)