U.1988.522H

Tvist om hvorvidt der var indgået en bindende aftale om salg af en fast ejendom.

 

Bindende aftale om overdragelse af ejendom godtgjort indgået ved vidneforklaring af sælgers fuldmægtig, selv om der ikke var oprettet nogen skriftlig aftale.

 

H.D. 6. maj 1988 i sag I 205/1987

Ellen Liebmann (adv. Kurt Liliengren, Odense) mod Anni Nielsen , Benny B. Madsen og W. H. Groos (adv. Torben  Storm   Nielsen, Fåborg).

Torben Storm Nielsen Advokat (H)