U.1997.1290/1Ø

Båndoptagelse af samtaler tilladt fremlagt.

 

Entreprenør E havde istandsat A's lejlighed. Som følge af uenighed om, hvilke aftaler der var indgået om omkostningerne herved, anlagde E sag mod A om betaling. Retten imødekom A's anmodning om under sagen at fremlægge båndoptagelser og afskrifter heraf af samtaler mellem A og E.  1)

 

Ø.L.K. 13. juni 1997 i kære 8. afd. nr. B-1604-97

(Ulsig, Bent Carlsen (kst.), Michael Kistrup (kst.).

Det Rullende Værksted v/Søren Larsen (adv. Lone Rømø, Nykøbing F.) mod Alex Miguel og Susanne Højsting (adv. T. Storm   Nielsen, Fåborg).

 

Torben Storm Nielsen Advokat (H)