Artikler skrevet af Torben Storm Nielsen:

”Facere” er ikke funktionærer

(21-11-2006)

Sø- og Handelsretten har i en ny dom fastslået, at funktionærloven ikke omfatter de såkaldte ”facere”, som er ansat af hjælpeorganisationer til at skaffe donationer ved at henvende sig til folk på gaden.

Læs mere >>

 
Befordringsfradrag og samkørsel

(28-06-2006)

Har du styr på, hvornår du har ret til befordringsfradrag ved samkørsel og er du klar over, at du ikke har altid ret til det?

Læs mere>>

 
Sommerhusfælde for udlandsdanskere

(09-10-2005)

Landsskatteretten har netop afsagt en kendelse med stor betydning for udlandsdanskere med sommerhus i Danmark, der kan bevirke, at skattepligten til Danmark bevares på grund af planloven.

Læs mere>>

 
Firmabetalt iværksætterstøtte.

(07-07-2005)

Funktionærer, der vil være selvstændige, kan vinke farvel til erstatning for at have påtaget sig konkurrenceklausul, selvom de går ned i indtægt.

Læs mere>>

 
Mine rettigheder ved fædreorlov

(06-07-2005)

Der er kommet mere fokus på fædres afholdelse af fædreorlov. Flere ønsker at gøre brug af ordningen, hvilket naturligt aktualiserer et øget behov for kendskab til de gældende regler. Lovgivning fastslår en ret til fædreorlov inden for visse rammer samt en vis beskyttelse mod afskedigelse i forbindelse afholdelse af orloven. Det kan dog være svært at overskue reglerne og ens rettigheder. Ønsker du at vide mere om dette til tider komplicerede område, er du velkommen til at kontakte Ret&Råd-advokaten, som gerne bistår med fyldestgørende råd og vejledning.

Læs mere>>

 
Betaling for kaution

(06-07-2005)

Selskaber skal betale for kautioner, ellers bliver kautionistens indkomst forhøjet alligevel.

Læs mere>>

Torben Storm Nielsen Advokat (H)