U.1994.818H

Pengeinstitut hverken erstatningsansvarligt for at notere transport i byggelån eller for soliditetsoplysning.

 

Sparekasse, S, bevilgede den 18. januar 1990 hovedentreprenør et byggelån på 11.631.429 kroner. Den 15. februar 1990 transporterede hovedentreprenøren det optagne byggelån til underentreprenør, U, for 2.969.480 kroner. S noterede den 16. februar 1990 transporten og udstedte samme dag en soliditetserklæring til en forretnings-bankforbindelse. Hovedentreprenøren standsede betalingerne den 8. juni 1990 og blev erklæret konkurs den 22. juni 1990. U påstod S tilpligtet at opfylde transporten, subsidiært pålagt erstatningsansvar for soliditetserklæringen. S blev frifundet, da det fulgte af byggelånskontrakten, at gælden straks forfaldt, hvis der åbnedes forhandling om en gældsordning for debitor, hvilket vilkår også omfattede betalingsstandsning,  1) og da soliditetsoplysningen ikke blev afgivet til U.  2)

 

H.D. 19. august 1994 i sag II 279/1993

Jord & Beton A.m.b.A (adv. Erik Hørlyck, Århus) mod Sparekassen Faaborg (adv. Torben Storm   Nielsen , Faaborg).

Torben Storm Nielsen Advokat (H)