Torben Storm Nielsen, Advokat (H)

Faglig profil

Erhvervsadvokat
Stor erfaring med rådgivning samt alle former for kontraktsarbejde
 
Certificeringer
Specialist i retssager og voldgift
Møderet for Højesteret
Uddannet voldgiftsdommer
 
I henhold til Advokatsamfundets vedtægter § 59a skal det oplyses, at advokaten :
1) er beskikket som advokater af Justitsministeriet i Danmark,
2) er medlem af Advokatsamfundet,
3) har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler, og at ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves,
4) ikke anvender aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.
5) samarbejder med andre om ydelse af bistand efter aftale med klienten, og giver på klientens anmodning oplysninger om de foranstaltninger, som advokaten har truffet for at undgå eventuelle interessekonflikter i den henseende.
Forsikring og garantistiller er HDI Gerling
 

tsn@stormnielsen.eu

 

 

 

 

 
TORBEN STORM NIELSEN
 ADVOKAT (H)

Sprog

Engelsk og tysk på forhandlingsniveau
 
Fransk og italiensk samt rumænsk på konversationsniveau
Torben Storm Nielsen Advokat (H)